4.Mehmet, avcı Mehmet olarak bilinen Osmanlı Devleti’nin 19.Padişahı ve 98.İslam halifesidir. 7 yaşında tahta çıkan 4.Mehmet tahta çıkan en genç Osmanlı padişahıdır. 4.Mehmet kimin oğlu sorusunun cevabı, Padişah İbrahim’in Turhan Sultan’dan olan oğludur.

4.Mehmet Dönemi Yönetim Nasıldı?

Genç yaşta tahta çıktığı için taht yönetimine babaannesi olan Kösem Sultan kadar annesi Turhan Sultan da karışmıştır. Babasının öldürülmesinden sonra tahta çıkan 4.Mehmet karışık bir döneme gelmiştir. Ülke karışıklık içinde olduğu için isyanlar çıkmıştır.

İsyanlar bastırıldı fakat devlet yeniçeri kontrolü altına girdi. Kösem Sultan’ın 4.Mehmet’i tahtan indirmek istediğini öğrenen Turhan Sultan taraftarları Kösem Sultan’ı öldürür. 4.Mehmet dönemi mali durumu düzeltmek için Tarhuncu Ahmet Paşa sadrazam yapıldı. Tarhuncu Ahmet Paşa mali alanda birçok düzenleme yaptı.

Gereksiz harcamaları azaltıp, tüm görevlilere vergi koyarak devlet gelirlerini arttırmış fakat rekabete kurban giderek Padişah tarafından öldürtüldü. Ardından birçok karışıklık olup İstanbul’da ayaklanmalar çıkmıştır. Ayaklananlardan 30 devlet adamı öldürülerek çınar ağacına asıldı. Bu olay tarihe Vaka-i Vakvakiye olarak diyerek adıyla Çınar Vakası olarak geçmiştir. Sadrazamlığa Köprülüler getirilmiş ve Köprülüler dönemi başlamıştır.

4.Mehmet Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

Yapılan 4.Mehmet dönemi ıslahatları genelde göreve getirilen sadrazamlarla birçok ıslahalar olmuştur.

Bunlar;

  • Mimari açıdan yapılan ıslahatlar; Yeni camii ve külliyesi, Rumeli ve Anadolu Hisarının tadilatı, Mısır Çarşısı, Hünkar Kasrı, Köprülü Külliyesi, Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa Külliyesi, Safranbolu Köprülü Mehmet Paşa Camii, İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ve Kervansarayı inşa edildi.
  • İçki yasaklanmıştır.
  • Kahvehaneler kapatılmıştır.
  • İlk denk bütçe bu dönemde denenmiştir.
  • Askeri ve siyasi alanda da birçok ıslahat yapılmıştır, bu ıslahatlar genelde kişilerle sınırlı kalmış olup, devamlılığa ulaşamamıştır.

4.Mehmet Dönemi Yapılan Savaşlar Nelerdir?

Osmanlı-Venedik savaşı; Akdeniz’deki adaların Osmanlıda olmasını hazmedemeyen Venedik kendilerinin elinde olan Girit Adasından Osmanlı gemilerinin ticaret yaptığı sırada saldırmaya başlamıştır. Bu nedenle Osmanlı Venedik’i Akdeniz’den çıkarmak için Girit Adasını kuşatır fakat Osmanlı donamasının ve mali yapısının zayıflaması sebebiyle kuşatma 24 yıl sürer. Fakat yine de ada alınır ve Akdeniz’de güvenlik sağlanır.

Avusturya ile Vasvar anlaması yapılmıştır. Lehistan ile Bucaş anlaşması, Rusya ile de Bahçe saray anlaşması imzalanmıştır. Bu dönemin en önemli olaylarından biri de 2.Viyana Kuşatmasıdır. Bu kuşatma başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Bu yenilgiyi fırsat bilerek Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan atmak isteği ile bir araya gelen Avusturya, Lehistan, Malta, Venedik ve Rusya Kutsal İttifak Birliğini oluşturmuştur. Osmanlıya 16 yıl boyunca saldırmış ve sonunda Osmanlı yenilmiş ve Karlofça anlaşması imzalanmıştır.

4.Mehmet’in Ölümü Peki, 4.Mehmet nasıl öldü, başarısızlıklar sonucu ordu ayaklandı ve 4.Mehmet’i tahtan indirdi. Kardeşi Süleyman tahta getirildi. Oğullarıyla beraber Edirne Sarayına kapatıldı burada vefat etti. Türbesi Eminönü Yeni Camii bahçesindedir.