Astroloji nedir?

Astroloji; gökyüzüne, evrene ve yıldızlara bağlı olarak değişkenlik gösteren, bu etmenleri göz önünde bulundurarak geleceği belirlemeye dayalı bir falcılık sanatıdır. Göksel cisimlerin, fenomenlerin, insanların geleceğine ve kaderine yönelik etkilerini ele alan, aynı zamanda bilimsel kanıtı olmayan bir alandır.

Astrologlara olan inanç antik yunan döneminden beri defaatle sürmektedir; zira insanların soyut kavramlara karşı olan ilgisi aşikârdır. Şimdi ile bundan binlerce yıl önce yaşayanların ortak hisler paylaştığı düşünülürse, astrolojinin temel dayanağı yine merak ve kadercilik sayılabilir. Bu gibi inanışların hiç kuşkusuz bazı insanlara kapılar açmış olması ve literatürde bir meslek sayılması, astrolojinin önemini kat be kat arttırmaktadır. Artık günümüzde gazetelerde, programlarda, dergilerde ve dahi pek çok ayrı platformda burç yorumlarına yer verilmektedir. Astroloji aynı zamanda, insan ruhunun derinlerindeki karmaşayı çözmenin peşindedir. Nitekim astrolojinin meditasyon türevi sistemlerle bir yerde ortak çalışma alanı vardır.

 Astroloji Tarihçesi

Astroloji, insanoğlunun bilinen yazılı tarihine bakıldığı zaman, kökeni en eski uğraş alanlarından biri olduğunu gösteriyor. Birbirinden farklı ve bağımsız onlarca uygarlık ve medeniyet, ortak olarak inanç besledikleri gök bilimine karşın hiçbir zaman kayıtsız kalmamışlardır. Çin, Mısır, Hindistan, Roma, Maya, Antik Yunan gibi adı ve dilleri oldukça tarihi sayılan uygarlıklar, deruna yöneldikleri vakitler astrolojinin farklılıklarına her zaman dikkat etmişlerdir. Tarihi milat öncesine kadar uzanan bu meraklı arayış, insanın yine bir benlik kavramına yönelmesine vesile olmuştur. O vakitler, ilim irfan sahibi sayılan nice astrolog; kaderin değişimi, insan analizleri ve gezegenlerin canlı davranışlarına nasıl etki ettiğini tespit etmişlerdir.

 Astroloji Kelimesinin Kökeni Ve Anlamı

Astroloji kelimesi yunanca, astro ve logos kelimelerinden bir bütün olarak türemiştir. Fakat Türkçe’de, dilimizdeki esas karşılığı müneccimliktir. Bu farklılık sebebi itibariyle, elbet astroloji kelimesi pek çok yerde yanlış yazılmaktadır. İnsanların bir kısmı yine de bu kelimeyi “yıldızbilim” şeklinde kullanmaktadırlar. Sonuçta; hepsinin vardığı ve karşılık verdiği sonuç aynıdır: Astrolojinin diğer kelimeler gibi zor okunmasının sebebi, yabancı kökenli bir kelime olmasından kaynaklanır. Fakat internette burç yorumu veya yıldız falları inceleyenlere, bu kelimenin tam olarak doğru yazımının “Astroloji” şeklinde olduğunu söyleyebiliriz.