Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Müdafaası, tarihte oldukça önemli bir yere sahiptir. Fakat Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Müdafaasınedir? Ne zaman olmuştur?

kanije müdafası

 1593-1606 yılları arasında Osmanlı-Avusturya Savaşı zamanında, 73 gün boyunca Kanije Kalesini kuşatmış olan Habsburg ordusu karşısında Osmanlıların yapmış olduğu savunma ve karşı saldırı; Kanije savunması olarak isimlendirilmektedir.

1600 yılında Avusturya’ya doğru ilerlemiş olan Osmanlı orduları, Kanije kalesini ele geçirmeyi başarmıştır. Kalenin komutanlığına ise Tiryaki Hasan Paşa getirilmiştir. Kalede yaklaşık olarak 9,000 civarında askeri kuvvete ek, bir de cephane ve erzak bırakmış olan Osmanlı geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bunu bir fırsat olarak değerlendiren Avusturyalılar, 9 Eylül 1601’de Kanije Kalesi önüne geldiler.

Avusturya ordusu 35.000-100,000 arasında bir askeri gücüne ve 47 ağır topa sahipti. Osmanlı Ordusunda ise yaklaşık olarak 9,000 yeniçeri ve oldukça küçük çapta 100 civarı top mevcuttu. Bunun yanı sıra, erzak da oldukça az bir miktardaydı. Haçlı Ordusu da, kalenin önüne geldiği zaman, Osmanlı’nın bütün dış bağlantılarını kesmişti. Tiryaki Hasan Paşa, ilk başlarda yalnızca tüfek atışı yapılması konusunda emir verdi.

Avusturya Ordusu, Osmanlı’nın sahip olduğu bu zayıflıktan yararlanarak saldırıda bulundu ancak bu saldırı neticesinde ağır kayıplar verdi. Verdiği ağır kaybın ardından Haçlı Ordusu, çok daha sert bir şekilde saldırmaya girişti. Oldukça uzun bir süre bu sert saldırılar karşısında direnmiş olan Tiryaki Hasan Paşa, artık kalenin yalnızca hafif silahlar ile savunulamayacağının farkına varmıştı.

Kuşatma Devam Eder…

Kuşatmanın 2. ayına girildiği zaman, kalede bulunan cephane ciddi bir şekilde azalmıştı; ancak Yüzbaşı Ahmed Ağa, eğer gerekli olan bütün maddeler temin edilirse barut üretebileceğini söyledi. Bunun üstüne de, maddeler temin edildi ve Yüzbaşı imalatına başlamış oldu.

Yapılan barutlar Osmanlı Ordusu’nu ciddi bir süre idare etse bile, sert kışın da kapıya gelmesi ile Tiryaki Hasan Paşa, yeni bir yol denemek zorunda kaldı. Gece baskını (huruç) yapılması emrini verdi. Orduya haber veridi ve düşmanın fark etmesine izin vermeden gece baskını için gereken hazırlıklara başlandı.

Kuşatmanın 73. Gecesinde Hasan Paşa ve kurmayları da dahil olmak üzere, Osmanlı kuvvetleri Haçlılara baskın düzenledi. Arşidük Ferdinand, oldukça ciddi bir sayıda askerini kaybedince, muhafızları ile birlikte kaçmak zorunda kaldı.

Tiryaki Hasan Paşa

Tiryaki Hasan Paşa bu zaferi kazandığı için, kendisine beylerbeyi unvanı verildi. Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Müdafaası, tarihe bu şekilde geçmiş oldu.

Peki, Kanije Kalesi nerede? Tarihte oldukça ciddi bir öneme sahip olan bu Kanije Kalesi nerede bulunuyor?

Osmanlı’nın en batıda olan kalesi unvanına sahip olan Kanije Kalesi, günümüzde Orta Avrupa’da, Macaristan toprakları içerisinde bulunmaktadır. Belli bir dönem, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yer almış olan bu kale, tarihi bir önem taşımaktadır. Tarihte Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Savunması birlikte anılmaktadır.