ABD Başkanı Harry Truman tarafından hazırlanmış olan Truman Doktrini ve Marshall Planı önemi ve sebepleri nelerdir? Truman Doktrini Nedir ? İşte Truman Doktrini kısaca tarihi;

İsmini doktrini hazırlamış olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman’ın isminden alan Truman Doktrini, 1947 senesinde ABD Başkanı Harry Truman’ın Sovyet tehdidi karşısında ortaya çıkardığı bir plandır.

İkinci Dünya Savaşı sona erdiği zaman, dünyadaki siyasal düzen oldukça ciddi bir değişim ve sarsıntı geçirmiş, ABD ve SSCB arasında baş gösteren bir rekabetin ve Dünya Savaşı’nın bu iki kazananının etrafında toplanmış olan uluslararası bir takım örgütlenmelere dayanmakta olan oldukça yeni bir düzenin içerisine girilmişti. Bu şekilde, dünya genelinde Soğuk Savaş adı ile anılacak olan iki kutuplu bir sistem dünya genelinde hüküm sürmeye başlayacaktı.

truman doktrini

Truman Doktrinin Temel Nedenleri Nelerdir ?

Truman Doktrini’nin temel sebepleri ise; Sovyet’in komünist ideolojiyi yayma çalışmaları ve Doğu Avrupa’da komünist uydu-devletler kurmaya başlaması, Amerika’da oldukça büyük bir gerginliğe ve korkuya neden olmuştu. Bu nedenle de 1947 yılından itibaren Amerika dış politikasının esas amacı komünizm ile mücadele olarak yerini almıştı.

Truman Doktrini’ni hızlandıran temel sebep ise, Sovyetler’in güneye doğru yayılmaya başlaması oldu. Yunanistan’da komünist gerillalar ile oldukça zayıf bir durumda olan merkezi hükümet arasında kendini gösteren iç savaş, Truman Doktrini’nin ilan edilmesine hız kazandıran bir olay olmuştu.

Türkiye ve Yunanistan’a Yardım

ABD Başkanı Truman, 12 Mart 1947 yılında Kongre’de kendi ismi ile anılacak olan bu doktrini ilan etti. Truman’ın düşüncesi; ABD’nin, komünizm ile silahlı bir mücadelenin içerisine giren ve komünist ülkelerin baskısında yer alan devletlere mali ve askeri yardım yapılması gerektiğiydi. Ve bu konuşmada kastedilmiş olan ülkeler ise Yunanistan ve Türkiye’dir. Bu nedenle de Kongre’den yaklaşık 400 milyon dolar kullanılması için izin istedi. 22 Mayıs’ta kabul edilen bu teklif üzerine Türkiye’ye 100 milyon, Yunanistan’a 300 milyon dolar yardım gönderilmiş oldu.

truman tr yardımı gazete

Savaş neticesinde, SSCB’nin baskıları ile karşı karşıya kalan Türkiye, bu yeni sürecin baş göstermesi ile bilhassa Truman Doktrini ile beraber ABD kutbuna yakınlaşmış oldu.

Truman Doktrini Nedir cevabını verdikten sonra, tarihte oldukça önemli bir yeri olan bu olayın sonucuna bakıldığında; Truman Doktrini, kendisinin ardından gelecek olan Marshall Planı’na öncülük etmiş ve doktrinden elde edilen bu başarı Marshall Planı’nın da hazırlayıcısı haline gelmiştir.